Atmosfärradarn MARA har tidigare utfört mätningar vid den svenska forskningsstationen Wasa och norska stationen Troll. Radarn är nu placerad vid den indiska forskningsstationen Maitri. Genom att flytta MARA till nya platser går det att undersöka hur luft transporteras och blandas mellan höjder i atmosfären under olika förhållanden.

I mätningarna ligger fokus på fyra fenomen:

  1. hur ismoln (nattlysande moln) vid 10 mils höjd över polerna påverkas av människans utsläpp av koldioxid och metan,
  2. hur partikelströmmar och strålning från solen påverkar atmosfären mellan 5 och 10 mils höjd,
  3. hur ozonrik luft från den polara stratosfären blandas med luften närmare marken,
  4. hur luft från havsytan kring Antarktis lyfts upp och sprids över långa sträckor.

Forskningsledare

Sheila Kirkwood
Institutet för rymdfysik, Kiruna