De sista justeringarna på antenngruppen på Maitri. Foto: Sheila Krikwood

De sista justeringarna på antenngruppen på Maitri. Foto: Sheila Krikwood

Den atmosfäriska radarn MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica) används till att studera vindar, turbulens och lagerstrukturer i atmosfären. Efter observationer under två hela år vid den norska forskningsstationen Troll flyttades radarn i januari och februari, till den indiska forskningsstationen Maitri.

Vid Maitri ska MARA observera meteorologiska förhållanden över plan terräng i närheten av kusten istället för i den bergiga miljön vid Troll. I den övre atmosfären har MARA tidigare undersökt minimi- och uppåtgåendefaserna under solcykel, nu ska istället nedåtgående fasen studeras.

Skriver packlista. Foto: Daria Mikhaylova

Skriver packlista. Foto: Daria Mikhaylova

Vid Troll demonterades och packades 60 antenner med kablar och ställningar. Elektronik och datorer förbereddes för flygtransport till flygbasen Novolazarevskaja (Novo). Från Novo reste vi sedan med pistmaskin till Maitri, där vi på nytt ställde upp antennerna, installerade elektroniken i den nya instrumenthytten, som levererats med både fartyg och helikopter, och återupptog radarverksamheten.

Driften av MARA fortsätter under tillsyn av indiska kollegor på platsen. Data strömmas i realtid via Indien och visas på en webbsida. Hittills har vi observerat en del meteorologiska förhållanden som liknar, och en del som avviker väsentligt från förhållandena vid Troll, exempelvis anmärkningsvärt starka vågstrukturer som påverkar stabila skikt i atmosfären på låg höjd vid Maitri.

Lastar vid Troll. Foto: Sheila Kirkwood

Lastar vid Troll. Foto: Sheila Kirkwood