MARA kommer till att börja med att vara placerad vid Maitri fram till Antarktissäsongen 2015/16. Med hjälp av atmosfärradarn kan forskarna studera hur luft transporteras och blandas mellan olika höjder i den polara atmosfären. Forskningsprojektet fokuserar på tre fenomen:

  • hur ismoln, som bildas vid 10 mils höjd över polerna, påverkas av människans utsläpp av koldioxid och metan vid jordens yta,
  • hur ozonrik luft från den polara stratosfären blandas med luften närmare marken,
  • hur luft från havsytan kring Antarktis lyfts upp och sprids över långa sträckor.

Genom att flytta radarn mellan olika platser i Antarktis är det möjligt att göra jämförande studier. Från början var atmosfärradarn placerad vid den svenska forskningsstationen Wasa, men den flyttades till Troll under Antarktissäsongen 2011/12.

Forskningsledare

Sheila Kirkwood
Institutet för rymdfysik, Kiruna