Dronning Maud Land utgör ett av de minst undersökta områdena i hela Antarktis när det gäller variationer i inlandsisens tjocklek och dynamik. Det finns rikligt med potentiella undersökningsområden i de bergskedjor vars toppar sticker upp genom inlandsisen 200–300 km från kusten.

Syftet med det här forskningsprojektet är att rekonstruera hur inlandsisens tjocklek i Dronning Maud Land har varierat genom tiden. Resultaten av undersökningarna ger nödvändig baskunskap för att till exempel verifiera resultat från klimatmodeller med syfte att förstå polarområdenas klimatfaktorer och klimatvariationer.