Gräver ut underhåller AWS:en. Foto: Paul Smeets.

Gräver ut underhåller AWS:en. Foto: Paul Smeets.

De automatiska väderstationerna AWS 5 (nära Wasa) och AWS 6 (nära Svea) levererar meteorologiska observationer nästan oavbrutet sedan 9 år tillbaka. AWS:erna sköts av Utrecht University i nära samarbete med Polarforskningssekretariatet. Under säsongen 2006/07 utfördes underhåll på båda väderstationerna och de teleskopiska masterna förlängdes. AWS 5 utrustades med en turbulenssensor för året-runt-mätningar för att underlätta tolkningen av data, och under säsongen gjordes också profilmätningar av vindhastigheter och temperatur vid en 11 m hög mast. För att förbättra förståelsen av stabila isotoper i iskärnor utfördes också ett experiment på isotopdiffusion vid AWS 5.

Se forskarrapport UU/IMAU AWS in Dronning Maud Land, 2006/07 activities