Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: DML 2003/04

1 november 2003 - 29 februari 2004 Dronning Maud Land

Nordenskiöld Base monitoring station

Säsongen 2003/04 installerades en automatisk forskningsstation på Nordenskiöldbasen i samarbete med FINNARP. l grundutförandet består stationen av en väderstation, ett finskt aerosol-experiment och ett svenskt permafrostexperiment.

Life history adaptations in Antarctic tradigrades

Tardigraderna (även kallade björndjur) är en av de ryggradslösa djurgrupperna som framgångsrikt har koloniserat det inre av Antarktis. Deras livsmiljö utgörs där av mossor, lavar, alger, och jord med varierande inslag av organiskt material.
Stäng