Bakteriernas unika förmåga att utveckla mekanismer som gör dem resistenta mot antimikrobiella substanser har ur ett folkhälsoperspektiv antagit katastrofala proportioner, genom att allt fler infektioner har blivit svåra eller till och med omöjliga att behandla. Den mesta forskningen om hur antibiotikaresistens sprids har handlat om human- och veterinärmedicinska frågor. Intresset för, och även behovet av, att förstå hur bakteriell resistens överförs inom resistensreservoarer i olika naturliga miljöer blir allt större och mer akut.

Forskarna fokuserade på fågelpopulationer som flyttar mellan områden med hög och låg nivå av antibiotikaresistens och om flyttfåglar bidrar till spridningen av antibiotikaresistens. Med den senaste tidens fynd av höga nivåer av antibiotikaresistenta bakterier i fågelpopulationer nära den antarktiska halvön och Sydgeorgien är det särskilt angeläget att göra sådana studier.

Under tre veckor i november 2012 deltog forskarna i en expedition med Quark Expeditions fartyg Ocean Diamond och besökte Falklandsöarna, Sydgeorgien and Sydshetlandsöarna.

Forskningsledare

Jonas Bonnedahl
Zoonotisk ekologi och epidemiologi, Linnéuniversitetet, Kalmar