Araon

Isbrytaren Araon i Amundsenhavet 2011/12. Foto: Christian Stranne

Efter nyår går polarforskare från Göteborgs universitet ombord på den koreanska isbrytaren Araon för en forskningsexpedition i Amundsenhavet. Det är tredje gången som svenska forskare arbetar ombord på Araon i det här området.

Inom forskningsprojektet studeras Västantarktis flytande glaciärer. Observationer under senare år har visat att de flytande glaciärerna i Västantarktis blir ca fem meter tunnare per år. Dessutom har man upptäckt att glaciärerna rör sig snabbare än tidigare och att inlandsisen blir tunnare närmast kusten. De största förändringarna ser man i de glaciärer som mynnar i Amundsenhavet, ett område som på grund av sitt karga klimat och svåra isförhållanden är ett av de minst utforskade områdena i världshaven.

Antarktis omges av ett varmt, salt och relativt tungt djupvatten, så kallat cirkumpolärt djupvatten. En trolig orsak till förtunningen av glaciärtungorna är att de smälter underifrån på grund av att det varma vattnet cirkulerar in under isen. Att förstå hur denna cirkulation fungerar är viktigt för att kunna bedöma den framtida utvecklingen av det västantarktiska istäcket.