I det här forskningsprojektet studerades isflöden och istäckets dynamik i västra Rosshavet ur ett historiskt perspektiv. Området är intressant eftersom istäckena i både Väst- och Östantarktis har sitt utflöde här. Under expeditionen med Nathaniel B. Palmer gjorde forskarna en geofysisk kartläggning av havsbotten i området med hjälp av flerstråligt ekolod och sedimentekolod. Arbetet kompletterades med upptagning av sedimentkärnor.

Forskningsprojektet genomförs i samarbete med forskare från USA och Polen.

Forskningsledare

Sarah Greenwood
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet