I projektet undersöks polarupplevelsens påverkan på besökaren när det gäller utvecklandet av ett ambassadörskap för polarområdena, klimatet och en hållbar livsstil, samt polarturisters upplevda och faktiska påverkan på miljön under besöket.

Under expeditionen gjordes intervju- och enkätstudier bland polarturister kring frågor om bland annat förväntningar, upplevelser och påverkan av polarbesöket. Under landningar i Antarktis studerades även besökarnas beteende med hjälp av GPS och videokamera. Dessutom gjordes foto- och filmdokumentation av turisters interaktion med miljön och guidens betydelse för detta. Det insamlade materialet under expeditionen kommer att jämföras med data från tidigare expeditioner och ytterligare planerade fältstudier av turism i polarområden.

Forskningsledare

Hans Gelter
Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet