En polynia är ett område med öppet vatten omgivet av havsis. Polynian är isfri på grund av processer som förhindrar att is bildas eller som snabbt förflyttar isen från området. Expeditionen PIPERS ska undersöka polynior i Rosshavet, Terra Nova Bay och i angränsande havsisområden i Antarktis. Syftet är att undersöka interaktionen mellan atmosfär och havsis i dessa områden.

Forskarna från Stockholms universitet bidrar med mätutrustning till det belgiska forskningsprojektet Isotopic Investigation of Greenhouse Gases in Polar Regions: An Ocean-Ice-Atmosphere Continuum (ISOGGAP). Projektet leds av forskare från Université libre de Bruxelles i Belgien.

Under expeditionen görs det kontinuerliga mätningar av metan och koldioxid i atmosfären närmast havsytan. Liknande mätningar har tidigare gjorts i Arktiska oceanen och dess omkringliggande hav under forskningsexpeditioner med isbrytaren Oden.

Den data som samlas in under expeditionen kommer att ge en första inblick i hur flödena av dessa växthusgaser mellan hav och atmosfär ser ut i Antarktis. Genom att kombinera data från de olika forskningsprojekten under expeditionen är det möjligt att kunna förutspå växthusgasflöden från Rosshavet under senhösten.

Forskningsledare

Patrick Crill
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

Brett Thornton
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet