Väderballong

En väderballong med en ozonsond är redo att släppas upp. Foto: Sheila Kirkwood

För att bättre förstå framtidens klimat i Antarktis studerar forskare från Institutet för rymdfysik de småskaliga processer som styr luftcirkulationen på olika höjd i atmosfären. Forskarna undersöker också de förändringar som partiklar och strålning från solen orsakar i den övre atmosfären.

Småskaliga processer är mycket svåra att få med i klimatmodeller. En större förståelse av deras betydelse kan leda till mer precisa förutsägelser om framtidens klimat i Antarktis, samt bättre tolkningar av klimatdata som tidigare hämtats från iskärnor.

Säsongens mätningar genomfördes vid den norska forskningsstationen Troll som är belägen i bergrik miljö vid randen av den antarktiska platån på 72°S, 03°E. De primära mätningarna gjordes med den atmosfäriska radarn MARA, och kompletterades med data från väderballonger. MARA tillhandahåller profiler av lagerstrukturer, vindar och turbulens på höjder från 600 m till 12 km. Mätningar från turbulensfickor eller damm-/ismoln på höjder från 50 till 100 km kan också göras under vissa förhållanden.

Container

Här hämtas aluminiumtuber som förvaras på containerns tak (för underhåll av antenner). Foto: Sheila Kirkwood

Väderballonger släpptes upp när särskilda händelser registrerades i radarn, såsom luftinjektioner från högre höjder, stark turbulens eller uppåtgående luftvågor, samt konvektioner under låga moln. Alla kompletterande mätningar bekräftar de datatolkningar som gjorts utifrån radarmätningarna. Detta validerar användningen av radarns data för statistiska studier av den här typen av företeelser. Under 2014 kommer MARA att flyttas till den indiska forskningsstationen Maitri, som är belägen på låg höjd nära kusten på 71°S, 12°E, för att kunna samla in data från flera olika meteorologiska förhållanden.

Stormfågel

Stormfågel i flykten, med Troll i bakgrunden. MARA syns i dalen till höger om stationen. Foto: Joel Arnault

Forskare filmar fåglar

Ekon från fåglar syns ofta i radarn. Här försöker vi fånga dem på video så att vi kan utveckla algoritmer för att räkna dem. Foto: Sheila Kirkwood