Vid Amundsen-Scottstationen på Sydpolen finns det stora neutrinoteleskopet IceCube. Ett tiotal länder är involverade i projektet, däribland Sverige genom Polarforskningssekretariatet och svenska forskare främst från universiteten i Stockholm och Uppsala.

Forskningsledare

Olga Botner
Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet