I mitten av december gick forskarna ombord på det italienska forskningsfartyget M/V Italica i Christchurch, Nya Zeeland. Forskningsexpeditionen organiserades av tyska Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) och ingick i programmet German Antarctic North Victoria Land Expedition (GANOVEX). I expeditionen deltog 23 forskare, främst geologer från BGR och geofysiker från Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). De två svenska deltagarna från Naturhistoriska riksmuseet var expeditionens paleontologer.

Fossil i Victoria Land

Syftet med expeditionen var att undersöka berggrunden och superkontinenten Gondwanas geologiska historia. Forskarna arbetade framförallt i permiska bergarter i Helliwell Hills, men också på andra ställen med devoniska och karboniska bergarter. I Transantarktiska bergen arbetade forskarna i områden med bergarter från perioderna trias och jura. Tack vare helikopterstöd under hela expeditionen kunde forskarna arbeta i väldigt avlägsna regioner där paleontologiskt fältarbete sällan, eller aldrig, genomförts tidigare. Alla arbetsområden består av sedimentära, terrestra bergarter, som bildades i sjö- och flodmiljöer.

Vertebratpaleontologen Thomas Mörs studerar fossila ryggradsdjur, till exempel fiskar och tidiga tetrapoder från devon och karbon, och kräldjur, framförallt de som ligger i utvecklingslinjen till däggdjur från perm, trias och jura, samt dinosaurier från trias och jura. Nya fynd kan ge mer data om djurhistorien i den antarktiska delen av Gondwana och leda till en bättre datering av de kontinentala bergarterna. Benjamin Bomfleur är paleobotaniker och är framförallt intresserad av fossila växter för att få nya data om antarktiska paleomiljöer.

Forskningsledare

Thomas Mörs
Enheten för paleobiologi, Naturhistoriska riksmuseet