I det här forskningsprojektet studerar forskarna värmetransporten mellan hav och glaciär i Amundsenhavet och under expeditionen kommer nya data att samlas in. Dels kommer mätningar att göras direkt från isbrytaren Araon och dels kommer data att samlas in från mätriggar som står utplacerade under isen. Dessa data blir en världsunik tidsserie över cirkulationen av varmt havsvatten och smältvatten från glaciärerna. Med hjälp av tidsserierna i kombination med satellitmätningar, historiska data och oceanografiska modeller, så undersöks ett antal olika fysiska processer som kan transportera varmt vatten in mot glaciärerna.

Forskningsledare

Anna Wåhlin
Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet