Data insamlad under 2000 visar neutriner observerade från AMANDA-II. Översiktskartan anges i ekvatoriella koordinater: deklination vs rektascension.

Data insamlad under 2000 visar neutriner observerade från AMANDA-II. Översiktskartan anges i ekvatoriella koordinater: deklination vs rektascension.

Neutrinoteleskopet AMANDA är placerat djupt nere i isen vid Amundsen-Scottstationen på Sydpolen. Teleskopet har observerat sedan februari 2000 med vissa avbrott för service under november-januari varje år. Svenska forskare deltog i november-december 2001 i servicen på Sydpolen och bytte bland annat ut delar av elektroniken. Detta är en del i det långsiktiga planeringsarbetet inför det nya teleskopet IceCube.

AMANDA-teleskopet är nu världens främsta instrument för att detektera högenergetiska neutriner från rymden. Hittills har man enbart detekterat neutriner producerade i atmosfären av kosmisk strålning (ca 4–5 per dag). De första resultaten har publicerats.

Se forskarrapport: The neutrino telescope AMANDA at the South Pole