Tundra nordväst 1999 (TNW 99) var en fartygsbaserad forskningsexpedition till den kanadensiska arktiska övärlden och Alaska. Forskningen bedrevs inom fem temagrupper. Tema C handlade om flyttfåglar i den arktiska miljön.

Tidplan

Juli–september 1999